Kontakt


Centrala KORONA Candles Sp. z o.o.

ul. Fabryczna 10
98-300 Wieluń
POLSKA
Tel. +48 43 843 77 00
Fax. +48 43 843 77 88
e-mail: sekretariat@koronacandles.com

 

Dział handlowy:

Tel: +48 43 843 77 00
e-mail: sales@koronacandles.com

Kontakt media i PR:

Anna Swerhun-Krzak
Tel: +48 43 843 77 20
e-mail: a.swerhun-krzak@koronacandles.com

Dział personalny:

Tel: +48 43 843 77 83 783
Tel: +48 43 843 77 73 773
Tel: +48 43 843 77 58 658
 

Magazyn

Tel: +48 43 843 77 63 763
Tel: +48 43 843 77 63 611
 NIP 525-276-41-88
REGON 381361398
KRS 0000750047

Sąd Rejonowy dla M. ST. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
kapitał zakładowy: 10.000,00 zł, w pełni opłacony.

 

Lokalizacja


SIEDZIBA: ul. Fabryczna 10
MAGAZYN: ul. Przemysłowa 5D