Organizacja

Zarząd


KORONA Candles Sp. z o.o. jest Spółką polską z udziałem kapitału zagranicznego. Powstała w 1992 roku w Wieluniu w województwie łódzkim jako spółka z o.o. Organem zarządzającym i wykonawczym KORONA Candles  Sp. z o.o. jest Zarząd Spółki, w skład którego wchodzą:

Dawid Wróbel
Prezes Zarządu

Bernadeta
Kotala

Wiceprezes
Zarządu